Begagnade kontorsmöbler

Sponsrade länkar

Omsättningen av begagnade kontorsmöbler är stor – särskilt när det rör sig om större partier. Gamla möbler har såväl fördelar som nackdelar.

Begagnade kontorsmöbler
Satsa hellre på bra, begagnade kontorsmöbler än nya möbler av undermålig kvalitet.

Sponsrade länkar

Marknaden för begagnade kontorsmöbler är stor. Den främsta fördelen med använda möbler är naturligtvis priset; värdeminskningen på kontorsmöbler är stor och möblerna fyller även sin funktion som begagnade. I de fall en begagnad kontorsmöbel går sönder kan den lätt ersättas med en ny begagnad – man behöver således inte bry sig om varken reparationer eller reservdelar.

Akilleshälar med gamla kontorsmöbler

En klar akilleshäl med äldre kontorsmöbler är att möblerna saknar garantier. Eventuella service- och reparationskostnader måste bekostas av ditt företag. Tänk på att begagnade kontorsmöbler kan vara förbundna med dolda fel; kontorsmöbler har ju oftast använts dagligen, varför nötningsgraden och påfrestningen varit stora. Därtill kommer naturligtvis alla estetiska skavanker hos begagnade kontorsmöbler – liksom det faktum att de inte längre är moderiktigt designade.

Form eller funktion?

Ifall kontoret främst är ett arbetskontor med få kundbesök, bör funktion prioriteras framför form. Ett effektivt kontor ställer krav på funktionella möbler. I de fall kontoret används som kundmottagning kan det vara värt att åtminstone ägna design och form en tanke. Utseendet hos de kontorsmöbler som används för kundmöten bör således prioriteras högst – dock inte på bekostnad av själva funktionen.

Sponsrade länkar