Förvaring

Sponsrade länkar

Förvaringsutrymmena på kontor bör planeras strategiskt; viktiga dokument bör förvaras i nära anslutning till arbetsbordet, medan arkiverade dokument hör hemma i dokumentskåp eller i täckta vägghyllor.

Sluten arkivförvaring
Prioritera om möjligt slutna förvaringsutrymmen – för ordningens och estetikens skull.

Sponsrade länkar

Ett funktionellt kontor behöver smarta förvaringsutrymmen. Förvaringen ska i första hand vara välorganiserad så att den alltid finns nära till hands. Samtidigt är öppen förvaring inte att rekommendera – öppenheten gör visserligen föremålen lättåtkomliga, men ger å andra sidan ett stökigt intryck. Tänk också på att organisera förvaringsmöjligheterna i syfte att spara utrymmen; t.ex. genom att köpa ett måttanpassat hyllsystem som täcker en hel vägg – från golv till tak. Förse gärna delar av hyllsystemet med skjutdörrar eller draperier. Övriga förvaringsmöbler lämpliga för ditt kontor:

  • Arkivskåp. Vanligen låsbara modeller i metall.
  • Dokumentskåp.
  • Postsorteringsmöbler.
  • Säkerhetsskåp.
  • Särskilda skåp för hängmappar.
  • Nyckelskåp.

Förvaring i anslutning till arbetsbordet

Saker som ofta behöver plockas ut och in bör förvaras i nära anslutning till arbetsbordet, medan arkiverade föremål med fördel kan förvaras avsides, förslagsvis i täckta hyllor. En dåligt genomtänkt förvaringsplanering leder i värsta fall till att man får springa genom halva kontoret för att få tag i rätt mapp, dokument eller kuvert. Detta ger ett slarvigt intryck, inte minst för besökare.

Sponsrade länkar