Hyra kontorsmöbler

Sponsrade länkar

Du som väljer att leasa dina kontorsmöbler, istället för att köpa nya, kan frigöra kontanter till annat – t.ex. till investeringar. Idag kan företag hyra komplett kontorsutrustning i form av paketerbjudanden.

Modern kontorsmiljö
De företag som väljer att hyra sina kontorsmöbler, kan räkna med att alltid hålla sig uppdaterade beträffande möblernas design, ergonomi och funktionalitet.

Sponsrade länkar

Att leasa kontorsmöbler är bra för det företag som istället vill använda kontanter till andra investeringar. I takt med att alltfler företag leasar sin kontorsutrustning, blir också möbeluthyrarna måna om att de möbler som hyrs ut motsvarar kundernas krav. Uthyrningsföretaget står vanligen för transport, montering, underhåll och försäkring.

Hyra kontorsmöbler – ny trend

Uthyrning av kontorsmöbler är en relativt ny företeelse; fram tills för några år sedan var det vanligt att företag enbart leasade kopieringsmaskiner, datorer och skrivare – men köpte kontorsmöbler separat. Idag har flera uthyrningsföretag riktat in sig mot att hyra ut komplett kontorsutrustning i form av ett paketerbjudande. Somliga företag väljer att hyra kontorsutrustning månadsvis – andra föredrar mer långsiktiga hyresavtal. Generellt gäller att utbudet av uthyrningsföretag ökar hela tiden, vilket borde leda till kraftigt sjunkande priser. Följande fördelar kan alltså framhållas:

  • Genom att hyra kontorsmöbler frigör du kontanter till andra ändamål.
  • Du minskar skulden på din årsredovisning.
  • Du minskar skattetrycket tack vare generösa avdragsmöjligheter.

En komplett kontorsutrustning är dyr att köpa in; av denna anledning torde nya och mindre etablerade företag ha störst behållning av att hyra sin kontorsutrustning.

Sponsrade länkar