Kontorsinredning

Sponsrade länkar

Kontorsinredning är en väsentlig del av ditt företags ansikte utåt. Välj inredning utifrån företagets affärsidé och de anställdas välbefinnande.

Möbler konferensrum
Konferensmöbler är en viktig del av företagets ansikte utåt.

Sponsrade länkar

Kontorsinredningen bör noga väljas utifrån företagets vision och affärsidé. Som företag är det viktigt att man lever som man lär. I synnerhet inredningen i utrymmen som konferenslokaler, och lokaler för kundmöten, bör signalera företagets affärsidé, medan inredningen i övriga utrymmen bör väljas utifrån ledstjärnan funktionalitet.

Inredning till kontor – viktigt att tänka på

Den som ska välja kontorsinredning har mycket att tänka på. Ett kontor ska inte inredas som ett garage, utan det bör istället väl spegla företagets framtoning. Några ledord på vägen:

  • Även färgvalet bör väljas omsorgsfullt i samtliga utrymmen och anpassas efter företagets affärsidé. Färg är billigt att köpa oavsett nyans – och färgsättningen har stor betydelse för besökares och kunders första intryck av verksamheten.
  • Många företag vill vara generösa mot sina anställda och ger dem ”fria händer” i valet av inredning. Resultatet av en sådan generositet kan få kaotiska följder. Som företagsledare bör du tänka på att uppnå en genomgående röd tråd i företagsinredningen. Låt de anställda välja vissa detaljer själv – t.ex. sina kontorsstolar – men var i övrigt noga med att företagets kontor uppvisar gemensamma drag.
  • Snåla inte med inredningen. Dålig inredning – i synnerhet billiga kontorsmöbler – skapar arbetsskador och hög sjukfrånvaro. En kontorsarbetare, som tillbringar åtta timmar om dygnet i samma stol, förtjänar en kontorsstol av hög kvalitet. Ifall medarbetaren blir sjuk, står arbetsgivaren för sjuklönen mellan dag 2 och 14.

Tänk även på att arbetsmiljön i övrigt ska vara god. Rätt luftfuktighet, inomhustemperatur och bra ventilation är hemligheten bakom många effektiva kontor.

Sponsrade länkar