Kontorsmaskiner

Sponsrade länkar

Satsa på en multimaskin med kopiator, skrivare, scanner, fax och sorteringsfunktion istället för att köpa ett tiotal olika kontorsmaskiner – varav alla omfattas av olika serviceavtal.

Dator på kontor
Datorn är en nödvändig maskin på alla kontor. Se till att koppla datorn till en kombinerad multimaskin.

Sponsrade länkar

Idag har de allra flesta kontor en så kallad multimaskin, som samtidigt fungerar som kopiator, skrivare, scanner och fax. Denna multimaskin, som är en kopiator i grunden, började efterfrågas redan på 1990-talet – och runt millenniumskiftet hade den slagit igenom på alla större kontor. Priset per utskrift är lägre än i en vanlig laserskrivare, men å andra sidan är underhållskostnaderna något dyrare hos multimaskinen – som också är väsentligt dyrare att köpa än många småmaskiner.

Välj rätt serviceavtal på din kontorsmaskin

Du kan antingen välja att leasa maskinen, och samtidigt teckna ett serviceavtal, alternativt först köpa maskinen och teckna ett separat avtal för service. Räkna inte med att klara dig utan service; maskinen kommer att utsättas för hög påfrestning och inte ens den bästa maskinen är motståndskraftig mot slitage såtillvida att servicen kan förbises. Tänk på att välja en leverantör med bra serviceupplägg. Du som leasar eller köper kontorsmaskiner i Stockholm bör se till att serviceföretaget har kontor i huvudstadsregionen. Detsamma gäller dig som köper kontorsmaskiner i Göteborg och Malmö. Den som däremot bor på mindre orter kan inte alltid förutsätta att den egna orten har ett servicekontor, varför man får kolla runt i grannkommunerna. Ditt kontor får nämligen aldrig stanna pga. långsam service – serviceföretaget ska kunna rycka ut snabbt och på kort varsel.

Kontorsmaskiner utöver multimaskinen

Tänk på att även de kontor som utrustas med en multimaskin inte helt och hållet klarar sig utan andra maskiner. Multimaskinen behöver vanligen kompletteras med elektriska dokumentförstörare (papperskvarnar), räknemaskiner, frankeringsmaskiner och projektorer.

Sponsrade länkar