Kontorsrum

Sponsrade länkar

Äldre människor – som tvingas ut i kontorslandskap efter att ha suttit i egna arbetsrum – klarar omställningen sämst. Och kontorsrum har klara fördelar.

Kontorsrum med flexibla glasväggar
Kontorsrum i modern stil är inte alltid insynsskyddade.

Sponsrade länkar

Många företagare tvekar i valet mellan slutna kontorsrum och öppna kontorslandskap. De företagsmedarbetare, som arbetar i öppna kontor, kan visserligen samarbeta och prata med varandra under flexibla omständigheter. Men den som trivs bäst i öppna landskap är förmodligen – eller bör åtminstone vara – stresstålig, tolerant och mångsidig. Kontorsrum har också sina fördelar:

  • Ingen snedfördelning av arbetsplatserna, som ofta blir fallet i öppna kontorslandskap när nyanställda får de sämsta platserna bredvid kaffeautomater, kopieringsmaskiner, utgångar och toaletter.
  • Personer som arbetar med sekretessfrågor och utredningar löper risk att sekretessen bryts i öppna kontorslandskap. I så fall är kontorsrum helt klart att föredra.
  • Den som har ett eget kontorsrum behöver inte ta hänsyn till de (ofta osynliga) regler som gäller i kontorslandskap. Är det t.ex. tillåtet att dricka kaffe vid bordet? Bör den medhavda lunchen ätas i gemensamhetslokalen eller framför den egna datorn?

Otillräckliga kontorslokaler – tillräcklig anledning till inspektion

Den anställd som av olika anledningar är missnöjd med sin arbetsmiljö bör i första hand vända sig till företagets skyddsombud. Nästa steg är att ta kontakt med det fackförbund man är medlem i. Ifall bristen är allvarlig bör du istället kontakta Arbetsmiljöverket, som påtalar bristerna för din chef mot bakgrund av gällande lagstiftning samt – i sällsynta fall – gör ett inspektionsbesök på din arbetsplats. Den som t.ex. arbetar med sekretessbelagt utredningsarbete, tillsammans med obehöriga, bör ta kontakt med Arbetsmiljöverket ifall arbetsgivaren agerar oförstående.

Sponsrade länkar