Ljudmiljö

Sponsrade länkar

Ljudmiljön är väsentlig för alla kontorsarbetares välbefinnande. Genom några enkla åtgärder kan du förbättra ljudmiljön avsevärt. Ifall tipsen nedan inte fungerar, bör du anlita en expert som utarbetar en skräddarsydd lösning.

Ljudisolering, tak
Takisolering i större kontorslokal/auditorium.

Sponsrade länkar

Ljudmiljön spelar en väsentlig roll för arbetstagarnas välbefinnande på kontoret. Kontorsbuller från rullande arbetsstolar, telefonsamtal och slamrande kaffekoppar kan undvikas genom förhållandevis enkla åtgärder såsom mattor under stolarna, headset och eget fikarum. Problemen med kontorsbuller blir särskilt påtagliga på öppna kontor.

Bra akustik på kontoret

Endast ljudisolering är inte något bra recept på bra akustik, då akustik handlar om att framhäva vissa ljud och dämpa andra. Att kunna tala högt är väsentligt för det sociala arbetet, samtidigt som övrigt buller i möjligaste mån bör reduceras. Några grundläggande tips för en bättre ljudmiljö:

  • Prioritera takmaterial som absorberar ljud.
  • Heltäckningsmattor i korridorer dämpar ljud från fotsteg.
  • Skärmväggar dämpar fläktbuller från datorer – trots att de inte når ända till taket.
  • Textilbeklädda möbler absorberar ljud, men samlar å andra sidan damm.
  • Stora fönsterpartier ger kontoret ljus och rymd, men leder å andra sidan in trafikbuller. Täck fönsterpartierna med ljudisolerade lamellgardiner för att dämpa bullret från utsidan.
  • Använd fritt hängande och väggmonterade ljudabsorbenter för att reducera ljudkällor i taket; t.ex. ventilationsbrus och buller från takfläktar.
  • Ifall problemen med kontorsbuller är påtagliga – kontakta ett företag som utarbetar en helhetslösning för bättre akustik.

Tänk också på att större kontorsmaskiner förorsakar buller. Satsa därför på att placera kontorsmaskiner avsides – gärna i ett eget rum.

Sponsrade länkar