Luftkonditionering

Sponsrade länkar

Kontorslokaler, som används frekvent under sommarhalvåret, behöver kylas ner med luftkonditionering. Vilken typ av anläggning du väljer beror i första hand på ljusinsläpp och grundtemperatur.

Luftkonditionering utomhus
Luftkonditioneringsaggregat utomhus passar i första hand större kontorsanläggningar, medan portabla aggregat täcker behoven för mindre kontor.

Sponsrade länkar

Oavsett vilken tillverkare av luftkonditionering du väljer, finns det några allmänna tips som du bör hålla dig till. Ta i första hand hänsyn till följande:

  • Inte alla kontor behöver luftkonditionering över huvud taget. Källarkontor och kontor som vetter mot innergårdar och mörka gränder värms inte upp av solen i samma utsträckning som kontor, vars fönster som fungerar som solfångare.
  • Mindre kontorsutrymmen behöver inte lika avancerade aggregat som större kontor med flera våningsplan. Portabla aggregat brukar täcka behoven på mindre kontor.
  • Undvik aggregat med hög ljudvolym, såvida det inte räcker med att kyla utrymmet på natten och under lunchrasterna.
  • Varmluften från aggregatet måste ledas ut på ett bra sätt. Häng inte bara ut slangen genom ett öppet fönster.
  • Somliga aggregat samlar kondensvatten i en behållare, medan andra leder ut det via en slang. Nackdelen med behållare är att luftkonditioneringen vanligen stannar när behållaren är full. Luftkonditioneringsaggregat för utomhusbruk är bättre ur denna synvinkel, men är å andra sidan dyrare i inköp.

Tänk på luftkonditioneringens energiförbrukning

Sist men inte minst bör du optimera kostnaderna för din luftkonditionering. Tänk på att skillnaden i energiförbrukning mellan olika aggregat är lika stor som mellan kylskåp från olika tillverkare. Det finns med andra ord pengar att spara för den som jämför energideklarationer mellan olika aggregat.

Sponsrade länkar