Nytt kontor

Sponsrade länkar

Företag med innovativa affärsidéer vinner stort på att ha sin verksamhet i nya kontorslokaler. Ett nytt kontor är däremot inte självklart för den som t.ex. driver en juridisk byrå.

Nytt kontorsrum
Ombonad inredning i nytt kontorsrum med panoramafönster.

Sponsrade länkar

Nya, fräscha kontorslokaler har många fördelar. Inte minst i de fall ditt företag behöver fina lokaler för kundbesök och affärsmöten. De företag som hyr nya kontorslokaler – och själv står för uppvärmningskostnader – sparar i regel stora summor, eftersom nya kontor är välisolerade jämfört med äldre lokaler. Inför valet av nytt kontor bör du däremot tänka på följande:

  • Passar ett nytt kontor ditt företags affärsidé? Innovativa företag som sysslar med produktutveckling och design – liksom rekryteringsföretag – har i regel stor behållning av nya, fräscha lokaler. Museiföreningar, fastighetsmäklare med fokus på försäljning av anrika innerstadslägenheter samt juridiska byråer vinner däremot på att bedriva verksamhet i äldre kontorslokaler.
  • Tänk på att nya kontorslokaler ofta erbjuder öppna kontorslandskap, där arbetstagarna skiljs åt bakom skärmväggar av olika slag. Som företagare bör du fundera på om bullernivån och de därmed förbundna koncentrationssvårigheterna verkligen gynnar företaget. Äldre arbetstagare är t.ex. vana vid att arbeta på egna kontor – och de kan ha svårt att ställa om sig till öppna arbetsytor.

Dyrare lokalhyra i nya kontor

Kvadratmeterhyran i nya kontorsfastigheter är i regel 20 procent högre än i gamla hus – förutsatt att fastigheterna har samma läge. Den relativa vinst, som de låga underhålls- och uppvärmningskostnaderna för med sig, äts istället upp av högre hyreskostnader. Den högre hyran förklaras av kostnaderna för byggnationen, som inte är slutamorterade vad gäller nyare kontorsfastigheter.

Sponsrade länkar