Öppet kontor

Sponsrade länkar

Öppna kontor är populära på företagens kundtjänstavdelningar och bland företag som sysslar med telefonförsäljning. Kontorsrum med glasväggar är ett vanligt alternativ till helt öppna kontor.

Kontor med glasväggar
Kontorsrum med glasväggar är i många fall en kompromiss mellan arbetsgivarens krav på öppna kontor och arbetstagarnas integritetsbehov.

Sponsrade länkar

Det är snarare företagsledningen – inte de anställda – som vurmar för öppna kontor. Ett öppet kontor – eller så kallat kontorslandskap – sparar nämligen både pengar och utrymmen. En del forskare menar dessutom att ett öppet kontor höjer företagets effektivitet. Ledningen har nämligen direkt insyn i vad som försiggår på kontoret, vilket skulle få de anställda att sinsemellan konkurrera om företagsledningens uppmärksamhet.

Kontor med öppen insyn

Ett problem som ofta påtalas med öppna kontor är den totala frånvaron av sekretess; personer som arbetar med känsliga ärenden riskerar att ofrivilligt göra sig skyldiga till sekretessbrott på grund av arbetsmiljöns utformning. En lösning på detta tycks på många arbetsplatser ha blivit slutna kontorsrum med glasväggar, vilket höjer integritetsnivån en aning. Särskilt om glasväggarna kan skyddas med persienner eller lameller från insidan. Däremot är glasväggar totalt värdelösa i ljudkänslighetshänseende.

Kontor med glasväggar – modenyck på företag

Just kontor med glasväggar tycks ha blivit en modenyck på företag och banker som handskas med sekretessbelagda ärenden. Och glasväggen är en ytterlig kompromiss mellan arbetstagarens krav på ensamhet och företagets besparingsbehov. Kontor med glasväggar är fullvärdiga kontorsrum, men glasväggarna är tunnare och mer flexibla än isolerade gipsväggar. Glasväggarna gör det möjligt att skapa fler kontorsrum på en mer begränsad yta än vad som är fallet med vanliga kontorsrum. Universitetsanställda är fortfarande en grupp som kan njuta av fullvärdiga kontorsrum; delvis för att många universitetslokaler är gamla och institutionerna saknar pengar att renovera lokalerna – till de anställdas omedvetna fördel.

Sponsrade länkar