Sekretesspolicy

Tips- och inspirationsportalen BraKontor.se värnar om sina besökares konfidentialitet. På förekommen anledning disribuerar vi varken information om surfbeteende eller webbläsardata till tredje part. Däremot tillhandahåller vi webbplatsutrymme till tredjepartsannonsörer, som ibland kan behöva kartlägga besökarnas surfbeteende för att anpassa annonserna till målgruppens förmodade intressen och behov. Google, i egenskap av portalens ledande tredjepartsannonsör, använder sig t.ex. av sin s.k. DART-cookie för att anpassa annonsernas innehåll till målgruppen. Som besökare kan man enkelt undvika att få sitt surfbeteende kartlagt genom att blockera cookies i webbläsaren, alternativt kontakta berörd tredjepartsannonsör.