Virtuellt kontor

Sponsrade länkar

Virtuella kontor är vanliga i utlandet, men förekommer även i Sverige i begränsad omfattning. Affärsidén är enkel – företagen hyr in sig på en fin adress med receptionist på plats. Post och meddelanden eftersänds.

Virtuellt kontorsarbete
Virtuella kontor – eller så kallade kontorshotell – erbjuder bl.a. en fin företagsadress. Resten av kontorsarbetet kan skötas från annan ort.

Sponsrade länkar

Virtuella kontor – eller så kallade kontorshotell – går i korthet ut på att du själv befinner dig någon annanstans, men betalar en symbolisk summa i månaden i utbyte mot en fin företagsadress, eftersändning av posten till den adress där du egentligen befinner dig, en personlig receptionist som tar emot meddelanden samt tillgång till mötesrum vid enstaka tillfällen. Många mindre företag väljer att starta sin verksamhet på ett virtuellt kontor, för att senare skaffa permanenta kontorslokaler. Virtuella kontor har en tendens att öka i popularitet i kristider, för att sedan minska när ekonomierna fått ett uppsving.

Virtuella kontor vanliga utomlands

Antalet kontorshotell i Sverige är få till antalet, vilket delvis kan förklaras av skattetrycket i landet. Men fenomenet är mycket vanligt i skatteparadis som Cypern och Malta. Många nordiska företag väljer att registrera sina företag på virtuella kontor i lågskatteländer för att på så sätt fly det svenska skattetrycket. Ytterst få utländska företag söker sig till Sverige av denna anledning. Utländska företag, som använder sig av svenska kontorshotell, är snarare storföretag som vill etablera sig på den svenska marknaden, men ännu inte har några inkomster i landet.

Uppsikt över ditt kontor – online

Den som använder sig av ett virtuellt kontor behöver inte ens befinna sig i landet. Det räcker med att ha uppsikt över sitt kontor online; kontorshotellet skickar rapporter om inkommen post, meddelanden, kundförfrågningar etc. till din e-postadress. Post som kommit brevledes eftersänds i den mån du önskar ta del av den.

Sponsrade länkar