Kontorsarbete

Sponsrade länkar

Formuleringarna i arbetsmiljölagen är generellt hållna, då de är utarbetade för att omfatta alla arbetsplatser. Så länge kontorsergonomin är otillfredsställande, bör du ta regelbundna pauser i arbetet.

Kvinna på kontor
En typisk arbetsplats på ett urbant kontor; arbetet förutsätter ständig uppkoppling mot både dator och telefon.

Sponsrade länkar

Kontorsarbete är knappast livsfarligt, men man bör ändå se till att arbetsmiljön inte dagtingar med hälsan. Av ergonomihänsyn bör du i första hand tänka på att använda arbetsbord, kontorsstol och belysning, som inte försämrar din hälsa. Synergonomin är också viktig; du som förvärvsarbetar framför datorn bör göra regelbundna synundersökningar.

Kontorsbelysning viktigt för synhälsa

Arbetsgivaren ska, enligt lag, förse dig med terminalglasögon ifall behov föreligger. För att undvika försämrad synhälsa bör du emellertid se till att arbeta på ett upplyst kontor. Dagsljuset utgör allmänbelysningen på de flesta kontor, men en del kontor måste under vinterhalvåret kompletteras med allmänbelysning. Till detta kommer naturligtvis riktbar arbetsbelysning. Den som vill bekanta sig med Arbetsmiljöverkets regler om belysningens utformning bör ta del av informationen i AFS 2009:02 (tillgänglig på av.se).

Kontorsarbete med dator – tips och råd

Arbetsmiljölagen påtalar att en arbetstagare inte får ”utsättas för fysiska eller psykiska belastningar som medför olycksfall eller ohälsa”. Trots det vida tolkningsutrymmet i formuleringen bör man ha innehållet i åtanke i valet av möbler, arbetsteknik och placering av skärm, tangentbord och mus. Ifall placeringen inte är optimal är det viktigt med regelbundna pauser, åtminstone fem till tio minuter i timmen.

Sponsrade länkar